Groene obligaties

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft sinds april 2017 de status van “observer” ten aanzien van de Green Bonds Principles (“GBP”) van de International Capital Market Association. Deze GBP bevatten proces-gerelateerde richtlijnen waaraan uitgevende instellingen zich onderwerpen ter bevordering van de transparantie en openbaarmaking van relevante informatie.

De GBP zien op 4 kernelementen:

 1. Het gebruik van de aangetrokken gelden
 2. Projectevaluatie en -selectie
 3. Beheer van de aangetrokken gelden
 4. Rapportage

Voor wat betreft het eerste kernelement zien de GBP op obligatiefinancieringen die zich richten op:

  • duurzame energie
  • energie-efficiëntie
  • bestrijding van en controle op vervuiling
  • duurzaam beheer van levende natuurlijke bronnen
  • biodiversiteit
  • schoon transport (bijv. elektrische auto’s)
  • duurzaam water management
  • aanpassingen aan klimaatveranderingen
  • ecologisch efficiënte producten en productietechnologieën en -processen

De GBP hechten waarde aan een externe beoordeling ten aanzien van de vraag of een uitgevende instelling voldoet aan de GBP. Stichting Obligatiehoudersbelangen kan op verzoek van de uitgevende instelling een dergelijke beoordeling opstellen.

Stichting Obligatiehoudersbelangen wil zich sterk maken voor het uitbreiden van het begrip “groene belegging” in de Wet inkomstenbelasting 2001 zodat ook beleggers in obligaties die voldoen aan de GBP de betreffende fiscale voordelen genieten.