Wagamama

Stichting Obligatiehoudersbelangen is betrokken bij de obligatie emissie vanWagamama

The Society Shop

Stichting Obligatiehoudersbelangen is betrokken bij de obligatie emissie van The Society Shop

HyGear, Industrial Gas Supply

Stichting Obligatiehoudersbelangen is betrokken bij de obligatie emissie vanHyGear, Industrial Gas Supply

IEX Group

Stichting Obligatiehoudersbelangen is betrokken bij de obligatie emissie vanIEX Group

mijndomein.nl

Stichting Obligatiehoudersbelangen is betrokken bij de obligatie emissie vanmijndomein.nl

Obligaties

Obligaties

Belangen

ObligatiehoudersBelangen

Organisatie

OnafhankelijkeOrganisatie

Al dan niet beursgenoteerd

obligatieprogramma'sAl dan niet beursgenoteerd

 • Onafhankelijk

  Onafhankelijk

 • Toezicht

  Toezicht

 • Belangen behartiging

  Belangen behartiging

 • Rente

  Rente

Stichting Obligatiehoudersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het houden van het toezicht op en het administratief beheer van al dan niet beursgenoteerde obligatieprogramma's.


De uitgifte van obligaties is voor bedrijven en instellingen een financieringsbron naast traditionele bronnen als bankfinanciering of eigen vermogen. Door middel van obligaties wordt vreemd vermogen aangetrokken en aangewend voor eigen investeringen. Aan de verstrekker van de obligatielening, de obligatiehouder, is rente verschuldigd. De obligatielening wordt in het algemeen aan het einde van de looptijd afgelost. Gedurende de looptijd van de obligatie ontvangt de obligatiehouder rente.

Vanwege stringentere kapitaaleisen voor banken onder Basel III staat het financieringsvermogen van banken onder druk. Bedrijven en instellingen geven hierdoor in toenemende mate obligaties uit als onderdeel van hun totale financiering. Een belangrijk element bij de uitgifte van obligaties is de onafhankelijke behartiging van de belangen van de obligatiehouders.

Stichting Obligatiehoudersbelangen verzorgt deze toezichthoudende rol bij obligatieprogramma's. Zij wordt hiertoe ingeschakeld door de uitgevende instelling of door de obligatiehouders.
Stichting Obligatiehoudersbelangen is in de uitvoering van haar werkzaamheden onafhankelijk van de uitgevende instelling. Zij voert de werkzaamheden uit conform haar statutaire doel zoals geformuleerd onder het onderdeel Diensten.

Green Bonds

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft sinds april 2017 de status van “observer” ten aanzien van de Green Bonds Principles (“GBP”) van de International Capital Market Association. Deze GBP bevatten proces-gerelateerde richtlijnen waaraan uitgevende instellingen zich onderwerpen ter bevordering van de transparantie en openbaarmaking van relevante informatie.

De GBP zien op 4 kernelementen:

 1. Het gebruik van de aangetrokken gelden
 2. Projectevaluatie en -selectie
 3. Beheer van de aangetrokken gelden
 4. Rapportage

Voor wat betreft het eerste kernelement zien de GBP op obligatiefinancieringen die zich richten op:

 • duurzame energie
 • energie-efficiëntie
 • bestrijding van en controle op vervuiling
 • duurzaam beheer van levende natuurlijke bronnen
 • biodiversiteit
 • schoon transport (elektrische auto’s etc.)
 • duurzaam water management
 • aanpassingen aan klimaatveranderingen
 • ecologisch efficiënte producten en productietechnologieën en -processen

De GBP hechten waarde aan een externe beoordeling ten aanzien van de vraag of een uitgevende instelling voldoet aan de GBP. Stichting Obligatiehoudersbelangen kan op verzoek van de uitgevende instelling een dergelijke beoordeling opstellen.
Ten slotte, Stichting Obligatiehoudersbelangen wil zich sterk maken voor het uitbreiden van het begrip “groene belegging” in de Wet inkomstenbelasting 2001 zodat ook beleggers in obligaties die voldoen aan de GBP de betreffende fiscale voordelen genieten.

Diensten

Het behartigen van de belangen van obligatiehouders

Stichting Obligatiehoudersbelangen heeft ten doel:

 • het optreden als trustee met betrekking tot obligatieleningen;
 • het behartigen van de belangen van obligatiehouders;
 • het uitoefenen van de aan obligaties verbonden rechten;
 • het toezicht houden op de naleving van trustaktes en obligatievoorwaarden;
 • het opzetten en in stand houden van een afzonderlijk register van obligatiehouders en de daarmee samenhangende financiële administratie met betrekking tot elke obligatielening van elke uitgevende instelling overeenkomstig de betreffende trustakte en obligatievoorwaarden;
 • het ontvangen van gelden en/of eventuele andere vermogensbestanddelen van uitgevende instellingen ten behoeve van obligatiehouders, het tijdelijk beheren van voornoemde gelden en vermogensbestanddelen, een en ander voor rekening en risico van de obligatiehouders, en het betalen van voornoemde gelden en/of overdragen van voornoemde vermogensbestanddelen aan de obligatiehouders;
 • het ten behoeve van obligatiehouders
  • verkrijgen van zekerheidsrechten en/of garanties van uitgevende instellingen en/of haar groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek,
  • houden, beheren, afstand doen van en uitwinnen van deze zekerheidsrechten en/of het beroep doen op voornoemde garanties en
  • het verrichten van alle (rechts)handelingen welke met deze zekerheidsrechten en/of garantie in verband staan;

Voor meer informatie over de diensten en voorwaarden van Stichting Obligatiehoudersbelangen kunt u vrijblijvend met ons contact opnemen.

 

shutterstock_400222735

Emissies

Stichting Obligatiehoudersbelangen is betrokken bij de volgende obligatie emissies:

Mijndomein Autopark B.V.

Bekijk het prospectus.


Image Building Holding B.V.

Bekijk het prospectus


rood

RoodMicrotec N.V.

Bekijk het prospectus


dgpress_logo_03

DG Press Holding B.V.

Bekijk het prospectus


societyshop

The Society Shop B.V.

Bekijk het prospectus


be_informed_logo09d71cb769c761d58db8ff00006268b8
Be Informed Holding B.V.

Bekijk het prospectus


wagamama---npex

Wagamama, Kaizen B.V.

Informatie is hier beschikbaar


fysioholland1

FysioHolland B.V.

Informatie is hier beschikbaar


freshbed_logo
FreshBed Company B.V.

Informatie is hier beschikbaar


payper

Payper B.V.

Informatie is hier beschikbaar


c-touchbussiness

CTOUCH Holding B.V.

Informatie is hier beschikbaar


Bouwman

Bouwman Industries B.V.

Informatie is hier beschikbaar


logohygear

Green Vision Holding B.V.

Informatie is hier beschikbaar


xillio-logo

Xillio Nederland B.V.

Informatie is hier beschikbaar


Quest Photonic Devices B.V.

Informatie is hier beschikbaar


BOB Autowas B.V.

Informatie is hier beschikbaar


Afbeeldingsresultaat voor obligatie iex group

IEX Group N.V.

Informatie is hier beschikbaar


Innr logo zonder tekst

Informatie is hier beschikbaar


Informed Consulting

Informatie is hier beschikbaar


RRMechatronics logo bedrijfsprofiel

Informatie is hier beschikbaar


Informatie is hier beschikbaar


Informatie is hier beschikbaar


Informatie is hier beschikbaar


Informatie is hier beschikbaar


Informatie is hier beschikbaar


Voor vragen over specifieke emissies kunt u contact met ons opnemen via: info@obligatiehoudersbelangen.org

Bestuur

Het bestuur van Stichting Obligatiehoudersbelangen bestaat uit:
Mr. M.C. Olie LL.M. – Voorzitter  |  Mr. S.G. van de Vusse MBV – Penningmeester |  MrP.R.J.M. Tijhuis MBA – Secretaris

Mr. M.C. (Mark) Olie LL.M. (1964)

mark_olie

De heer Olie is in 1988 afgestudeerd in het Nederlands en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1990 behaalde hij een Master of Laws degree aan de New York University School of Law. Hij heeft als bedrijfsjurist gewerkt bij o.a. Koninklijke Philips Electronics N.V. en NCR Nederland N.V. Bij laatstgenoemd bedrijf was hij verantwoordelijk voor het opzetten van de juridische afdeling voor de Benelux en Scandinavië en maakte hij deel uit van de directie. Sinds 2001 is hij werkzaam als interim-jurist op het gebied van financiële en energiederivatencontracten welke hij heeft onderhandeld voor alle grote Nederlandse financiële instellingen en energiemaatschappijen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in het opstellen en onderhandelen van vaak complexe internationale contracten, waaronder begrepen corporate finance transacties. De heer Olie is tevens bestuurder van diverse non-profit instellingen. VOG MCO SOB – 2017.

Mr. S.G. (Stephan) van de Vusse MBV (1965)

StephanvandeVusse

De heer Van de Vusse is in 1991 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2008 heeft hij een Master of Business Valuation gehaald aan de TIAS Nimbas Business School te Tilburg. Stephan van de Vusse heeft diverse functies bekleed in de financiële wereld waaronder van 1998 tot 2004 bij ING Bank. In de periode 2005-2009 was hij directeur van CenE Bankiers, de gespecialiseerde bank voor de medische sector, en concerndirecteur van F. van Lanschot Bankiers. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor vele financieringen. Sinds 2010 is hij vanuit zijn bedrijf Healthcare Finance Group betrokken bij diverse financieringstrajecten en –structuren in de gezondheidszorg. Vanaf december 2010 verantwoordelijk voor de structurering en plaatsing van meerdere obligatieprogramma’s voor zorginstellingen. De heer van de Vusse heeft een toezichthoudende functie bij het Helen Dowling Instituut. VOG SvdV SOB – 2017

Mr. P.R.J.M. (Patrick) Tijhuis MBA (1970)

De heer Tijhuis heeft zijn studie fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam in 1994 afgerond waarna hij startte als fiscalist bij EY. In  2006 behaalde hij een MBA van de Bradford University School of Management met specialismen in strategisch en financieel management. In de jaren erna, vervolgde hij zijn carrière in de financiële sector onder andere bij F. van Lanschot Bankiers, waar hij werkzaam was in productontwikkeling, project management en algemeen management. Sinds 2015 is hij verbonden aan een wereldwijd adviesbureau op het gebied van fiscale transfer pricing. Tevens is hij bestuurslid van de sectie Tax Technology van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Stichting Obligatiehoudersbelangen hecht veel waarde aan de integriteit van haar bestuurders. Zij geeft hieraan invulling door voor hen met ingang van 2017 elk jaar een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen op basis van een breed scala aan functieaspecten. Uit het onderzoek van Dienst Justis zijn geen bezwaren gebleken tegen de bestuurders.

 

shutterstock_310318895

Contactgegevens

Stichting Obligatiehoudersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het houden van het toezicht op en het administratief beheer van al dan niet beursgenoteerde obligatieprogramma's.

Contact Details

U kunt contact met door te bellen met S.G. van de Vusse 06-3600-4130

Wij zijn ook per post en e-mail bereikbaar:

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Burgemeester Haspelslaan 172

1181 NE AMSTELVEEN

English

INFORMATION ABOUT STICHTING OBLIGATIEHOUDERSBELANGEN

Literal translation: “Foundation [for the protection of] bondholders’ interests”
 
Stichting Obligatiehoudersbelangen (“Foundation”) is the first and only multi-issuer security trustee focussed on Dutch small and medium-sized enterprises. The Foundation has been incorporated on July 15, 2011. Its purpose is:

 • to act as security trustee with respect to bond issuance programs;
 • to serve and protect the collective interests of bondholders;
 • to exercise any rights associated with bonds;
 • to supervise the compliance by the issuer with the trust deed and offering terms and conditions;
 • to set up and administer bondholders’ registers;
 • to act as a paying agent;
 • to obtain and exercise any rights under any mortgage, lien, security interest and/or guarantee, granted by issuers, their group companies and/or third parties

Issuers can choose from the above-mentioned list of activities, depending on their needs and own capabilities. When acting as a paying agent, a separate bank account will be opened and maintained. The funds related to a pertinent bond issuance program are segregated form any other funds. The costs of the Foundation’s activities are borne by the issuer.

The Foundation does not perform any activity that would be subject to any exemption, license or other authorisation, required by Dutch law.

The Foundation provides the above-mentioned services for a variety of issuers with a total bond obligo exceeding € 40 million.

The Foundation is the preferred security trustee of NPEX, an AFM licensed investment firm that operates a securities trading facility for small and medium-sized enterprises.

The Foundation also offers its services to non-Dutch issuers, incorporated in the EU.

The Foundation values the integrity of its board members highly. Therefore, starting in 2017, it applies every year for a Certificate of Conduct with the official Dutch screening authority Dienst Justis, featuring a broad range of job features. The certificates shows at the tab “Bestuur” state that the investigation has not resulted in any objections to the board members in connection with the job features, indicated on the reverse of the certificate.

Contact information

Stichting Obligatiehoudersbelangen

Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen – The Netherlands

Phone: +31 651 221 260

Email: info@obligatieoudersbelangen.org